Download our App


יש שאלות?

Please review our tabs below for common questions, or to submit an online ticket.

Otherwise, please call us between 9am and 6pm PST at (415) 936-3628. We're happy to help!

 • התקנה ושימוש
 • Troubleshooting & Common Questions
 • Garager Installation and FAQs
 • Cloud Service and Tips
 • Alexa and Google Assistant

How do I add a device?

 1. Connect your phone to a 2.4Ghz Wifi Bandwidth
 2. Create an account and login to the Alcidae App
 3. Select the “+” button to add a device
 4. Confirm your Wifi settings
 5. Wait for the app to find your camera
 6. Once found, select the “add” button and name your device

How can I turn off Motion and Sound Alerts?

נווט אל הגדרות המכשיר שלך על ידי לחיצה על מסך הווידאו במכשיר שלך ולאחר מכן לחיצה על סמל גלגל השיניים בפינה השמאלית העליונה של המסך. משם לחץ על הגדרות אבטחה ולאחר מכן על זיהוי תנועה. אתה יכול לשנות את הגדרות האבטחה שלך מממשק זה או להפוך אותם לחלוטין.

How do I share camera footage with a friend or family?

The friend or family member would need to sign up for a new account within the Alcidae App. Log into your account and click the live feed for the camera you would like to share access with. Click the share icon on the upper right of the corner to enter the sharing page. Input the friend or family member’s account username into the section (Email or phone) and hit OK. Have the friend or family member log into their App and in the home page click the lower right profile icon to enter the profile page. Click the messages tab to accept the share from you to activate the share.

How much is the cloud service and how would it be charged?

The cloud service is $5/device/month charged to a credit card or a paypal account.

With the cloud service, you receive short clips for each of the event notifications. In addition, you will receive 7 rolling days of footage.

We provide 30 days of free cloud trial (for your 1st camera). You will have the option to opt out anything through the App.

What is a 2.4ghz bandwidth anyway??

Many homes have a “dual band” router. These broadcast your internet in 2 ways (2.4ghz and 5ghz). While 5ghz is faster and ideal for streaming movies and playing games, it doesn’t have the same range as 2.4ghz. So a 2.4 connection can actually be much better when you are further away from it.

How do I know if I have a dual band network?

Most dual band routers will name the SSID alike but a place a number at the end. An example would be Johnsinternet and Johnsoninternet-5g. If you have two similarly named options in your network settings, simply select the one without the 5.

After I set up my camera, does my phone need to stay connected to 2.4?

Nope. This is simply for the set-up process.

Do I need to subscribe to cloud service to have my camera operating?

No it is not required for you to subscribe to cloud service. Without the cloud service you will still be able to view live footage, save live footage, two way audio, access share and receive motion/sound detection. However with the cloud subscription you would have 7 days of cloud video backup/playback in place and all the motion/sound detected event clips.

Do you currently offer a web, PC or mac version?

No. At this time, we only offer apps for android and ios devices.

What do I do if I recently changed my WiFi network settings (name or password)?

Be sure that your phone is connected to the new WiFi network that is using the 2.4 Ghz network connection. Unplug and replug in the camera power source just as if you are setting up a new camera. Hold down the reset button for 5 seconds until you hear a “WiFi reset success voice prompt” or when you see the indicator light blinks/flashes blue.Log into your Alcidae App to add device (hit the plus button at home page) and it should be able to locate the camera using the new WiFi settings within a few minutes.

How do I reset my device?

אנו שמחים שביקשתם! בחלק האחורי של כל התקן, קיים לחצן איפוס מעגלי שניתן ללחוץ עליו למשך 10 שניות כדי לאפס את ההתקן. רק אפס את המכשיר מחדש אם 1) יופעל בפעם הראשונה, או 2) יוסיף מחדש מכשיר לאחר שהמכשיר נמחק מהאפליקציה.

What should I do if my Wifi does not reach my garage?

יש כמה דרכים לפתור בעיה זו. אנא שקול לקנות מרחיב WiFi או מהדר תלוי תשתית WiFi שלך. בנוסף, אנא זוג המכשיר Garager שלך עם היישום תוך כדי לסגור את הנתב ורק לאחר התאמה בהצלחה את המכשיר עם היישום, לנסות לבדוק את חיבור WiFi במוסך שלך.

Do I need any tools for installing my Garager?

Yes – but not too many! You will need a small Flathead screwdriver as well a tool to strip the plastic casing off of the end of the Garager wiring.

How can I turn off Motion and Sound Alerts?

נווט אל הגדרות המכשיר שלך על ידי לחיצה על מסך הווידאו במכשיר שלך ולאחר מכן לחיצה על סמל גלגל השיניים בפינה השמאלית העליונה של המסך. משם לחץ על הגדרות אבטחה ולאחר מכן על זיהוי תנועה. אתה יכול לשנות את הגדרות האבטחה שלך מממשק זה או להפוך אותם לחלוטין.

How do I install Garager?

If you can't install the Garager properly after hitting the installation button on app:

1. Does the Garager show an indicator green light? If the green light is not lit, the connecting cable is not connected to Garager correctly or the hardware has a problem, please try to insert the cables into Garager fully by further pushing it towards the end.

2. If the green light is on, check the light on the wall switch and press the wall switch to see if the door can be opened or closed. When you click the open/close button at the button of app, you should hear two click sound within the machine.If you heard the click sounds, the relay is operating normally and this excludes the influence of the internal magnet.

Next, we would need to verify the GDO compatibility. You can use the original small wall switch of the motor to operate the garage door switch then re-do the pairing process (don't reset device or power off just re-do the pairing process). If still fails this means that the device is likely not compatible with the motor. Please contact us for additional help!

3. If the wall switch in step 2 does not work properly or you only hear one click, you can try to power off the Garager, take it off any metal railings or magnetic surface and re-do the pairing process. If then the device is then paired, it is because of the magnetic interference between the relay and the device. After the pairing process is completed you can reattach it to any surface you want.

How do I know if my garage door opener is compatible?

Garager is compatible with most brands and models (Ex: PowerDrive, Accessmaster, Chamberlain, Liftmaster, WhisperDrive, Craftsman, Genie..etc)

We are however not compatible with the Genie brand models utilizing the Intellicode Series III security protocol (please contact your manufacturer if you are not sure about this)

If you have any more questions please contact us support@alcidae.com לקבלת פרטים נוספים.

מיומנויות Alexa

Alcidae Cloud Cams

Locate and enable the “Alcidae Smart Home” skillset : https://amzn.to/2EpJzs4

Log into the authorization page with your Alcidae account and be sure to check both profile and openid

Say “Alexa, ask/launch/open alcidae smart home”

Use the command sets below to sendvoice commands to your device through Alexa

1) Get list of missed notifications:Update [device name] missed notifications

2) Announce missed notifications:Read [device name] missed notifications

3) Close Motion Detection: Close[device name] motion detection

4) Close Sound Detection: Close[device name] sound detection

5) Open Motion Detection: Open[device name] motion detection

6) Open Sound Detection: Open[device name] sound detection

7) Turn off Notification (all):Turn off [device name] notification

8) Turn on Notification (all):Turn on [device name] notification

9) Modify Motion Detection: Set[device name] motion detection to [high/medium/low]

10) Modify Sound Detection: Set[device name] sound detection to [high/medium/low]

גראגר

Locate and enable the “Garager” skillset : https://amzn.to/2Y4Y3p7

Log into the authorization page with your Alcidae account and be sure to check both profile and openidSay “Alexa, ask/launch/open Garager”

Use the command sets below to send voice commands to your device through Alexa

1) Get list of missed notifications: Update [device name] missed notifications

2) Announce missed notifications: Read [device name] missed notifications

3) Turn off Notification (all): Turn off [device name] notification

4) Turn on Notification (all): Turn on [device name] notification

5) Open/Close Garage: Open/close my garage door

Google Assistant Actions

Alcidae Cloud Cams

Locate and enable the Talk to “Alcidae Smart Home” action: http://bit.ly/2T1SHaH

Log into the authorization page with your Alcidae account and be sure to check both profile and openid

Say “Hey/Okay Google, Talk to “alcidae smart home”

Use the command sets below to send voice commands to your device through Google Assistant

1) Get list of missed notifications: Update [device name] missed notifications

2) Announce missed notifications: Read [device name] missed notifications

3) Close Motion Detection: Close [device name] motion detection

4) Close Sound Detection: Close [device name] sound detection

5) Open Motion Detection: Open [device name] motion detection

6) Open Sound Detection: Open [device name] sound detection

7) Turn off Notification (all): Turn off [device name] notification

8) Turn on Notification (all): Turn on [device name] notification

9) Modify Motion Detection: Set [device name] motion detection to [high/medium/low]

10) Modify Sound Detection: Set [device name] sound detection to [high/medium/low]

גראגר

Locate and enable the Talk to “Alcidae Garager” action : http://bit.ly/2TK824E

Log into the authorization page with your Alcidae account and be sure to check both profile and openid

Say “Hey/Okay Google, Talk to “Alcidae Garager”


Use the command sets below to send voice commands to your device through Google Assistant

1) Get list of missed notifications: Update [device name] missed notifications

2) Announce missed notifications: Read [device name] missed notifications

3) Close Motion Detection: Close [device name] motion detection

4) Close Sound Detection: Close [device name] sound detection

5) Open Motion Detection: Open [device name] motion detection

6) Open Sound Detection: Open [device name] sound detection

7) Turn off Notification (all): Turn off [device name] notification

8) Turn on Notification (all): Turn on [device name] notification

9) Modify Motion Detection: Set [device name] motion detection to [high/medium/low]

10) Modify Sound Detection: Set [device name] sound detection to [high/medium/low]

11) Open/Close Garage: Open/close my garage door


Still Have Questions? Reach Us Here

G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!